Výuka a studijní materiály

Obecná taxonomie (vybrané přednášky)
Přednášející: B. Trávníček, Doc. Bocák (druhá část, katedra zoologie)
Rozsah kurzu: 2/0/0 (půl semestru)
Forma ověřování výsledků: zkouška

  1. Taxonomie rostlin - základní pojmy, význam taxonomie rostlin, literatura. Principy hierarchické klasifikace.
  2. Variabilita rostlin a její zdroje.
  3. Koncept druhu v rostlinné taxonomii.
  4. Infraspercifické taxonomické kategorie (poddruh - subspecies, varieta, forma).
  5. Problémy taxonomické klasifikace polyploidů, hybridů, autogamických skupin.
  6. Problémy taxonomické klasifikace asexuálně se reprodukujících rostlin.
  7. Rod a vyšší taxonomické kategorie.
  8. Principy botanické nomenklatury.
 
Literatura:
 
- česká:
 
Houša V. (1980): Základy taxonomie pro zoopaleontology. - Praha.
 
- cizojazyčná:
 
Stuessy T. F. (1990): Plant Taxonomy. - New York.
Stace C. A. (1980): Plant Taxonomy and Biosystematics. - London.
Valentine D. H. (1972): Taxonomy, Phytogeography and Evolution. - London.
Davis P. H. et Heywood V. H. (1963): Principles of Angiosperm Taxonomy. - Princeton.
Grant W. F. (1984): Plant Biosystematics. - Toronto.
Street H. E. (1983): Principles and Methods of Plant Biosystematics. - Toronto.
Briggs D. et Walters S. M. (1997): Plant Variation and Evolution. Ed. 3 - Cambridge (1. vydání bylo přeloženo do slovenštiny, 3. vydání vyšlo v roce 2001 v češtině, vydavatelství UP Olomouc).


Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky