Výuka a studijní materiály

Obecná botanika a fyziologie rostlin (PŘ, CV)
Přednášející: V. Vinter, B. Navrátilová, M. Strnad
Vedoucí cvičení: B. Navrátilová, D. Skálová, J. Mikulik
Rozsah kurzu: 3/3/0
Forma ověřování výsledků: zápočet, zkouška
Počet kreditních bodů: 7

Obsah předmětu :
Základy botaniky a fyziologie rostlin.

Doporučená literatura :
Základy anatomie cévnatých rostlin a anatomický atlas cévnatých rostlin (V. Vinter)
Larcher, V. (1988): Fyziologická ekologie rostlin.- Academia, Praha.

Dr. B. Navrátilová - presentace přednášek z histologie
 
Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky