Výuka a studijní materiály

Kvantitativní ekologie (PŘ, CV)
Přednášející: M. Duchoslav
Rozsah kurzu: 1/0/1 (blokově)
Forma ověřování výsledků: zkouška (ústně o teorii a analýza dat pomocí mnohorozměrných technik)
Počet kreditních bodů: 4
Podmínky zapsání kurzu: absolvování kurzů - ekologie (rostlin), základy statistiky, znalost ovládání práce s počítačem


Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky