Výuka a studijní materiály

Pěstování pokusných rostlin 1 (PŘ, CV)
Přednášející: E. Křístková
Vedoucí cvičení: E. Křístková
Rozsah kurzu: 1/1/0
Forma ověřování výsledků: kolokvium
Počet kreditních bodů: 4

Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky