Výuka a studijní materiály

Terénní botanická praxe
Vedoucí cvičení: M. Dančák
Vedoucí: A. Šmídová, J. Mládek
Rozsah kurzu: 5 dní
Forma ověřování výsledků: zápočet
Počet kreditních bodů: 2


Seznam výuky zajišované katedrou botaniky