Výuka a studijní materiály

Terénní cvičení z populační ekologie rostlin (CV)
Vedoucí cvičení: M. Duchoslav, F. Krahulec
Rozsah kurzu: 2 dny
Forma ověřování výsledků: zápočet
Počet kreditních bodů: 5

 
Termín konání: konec května
Exkurzní trasa: Slatinice - Malý Kosíř
 
zaměření cvičení:
(1) populační struktura vybraných druhů, denzita, jak přistupovat ke studiu unitárních a klonálních rostlin?;
(2) Jak je rozšířený klonální růst a jaké má výhody či nevýhody?; stanovení horizontální struktury (spatial pattern) vybraných druhů, vliv velikosti zkusné plošky na charakter horizontálních struktur, definice jedince, trvalé plochy - víceleté sledování populací druhů v nízkostébelném trávníku, point-quadrat metodaSeznam výuky zajišťované katedrou botaniky