Výuka a studijní materiály

Terénní cvičení z botaniky
Vedoucí cvičení: B. Trávníček, Z. Hradílek
Rozsah kurzu: 5 dní
Forma ověřování výsledků: zápočet
Počet kreditních bodů: 8


Seznam výuky zajišované katedrou botaniky