Výuka a studijní materiály

Tropická botanika (PŘ, CV)
Přednášející: M. Dančák
Rozsah kurzu: 3/1/0
Forma ověřování výsledků: kolokvium
Počet kreditních bodů: 4

***Témata seminárních prací pro rok 2007***

Vzorová zpracování seminární práce:
Prezentace
Článek 1
Článek 2

Studijní materiály k seminární práci podle jednotlivých okruhů
1. Klima a biogeografie (21,5 Mb)
2. Fytogeografie (12 Mb)
3. Významné rostlinné taxony tropů (36,5 Mb)
4. Ekologie (56,5 Mb)
5. Kulturní a užitkové rostliny (2,4 Mb)
6. Ochrana přírody (31 Mb)
Kliknutím na odkaz si stáhnete samorozbalovací soubor (formát exe), který se po spuštění rozbalí do složky obsahující články a další materiály k danému tématu.

Anotace
Přednáška poskytuje základní přehled o problematice tropické botaniky. Zabývá se vymezením základních pojmů včetně definice tropů a charakteristiky tropického klimatu, charakteristikou tropických biomů i azonální a extrazonální vegetace tropů, základy tropické ekologie, fytogeografickou charakteristikou tropů, významnými rostlinnými taxony tropických oblastí, kulturními a užitkovými rostlinami tropů a genovými centry a ochranou biodiverzity tropických oblastí. Součástí předmětu je také seminář a exkurze do skleníků katedry botaniky Přf UP, Flory Olomouc a Pražské botanické zahrady.

Doporučená literatura:
Endress P. K. (1996): Diversity and Evolutionary Biology of Tropical Flowers. - Cambridge University Press, Cambridge.
Hendrych R. (1984): Fytogeografie. – SPN, Praha.
Heywood V. H. et al. (1994): Flowering plants of the World, ed. 2. - London.
Lieth H. et Werger M. J. A. (1989): Tropical Rain Forest Ecosystems: Biogeographical and Ecological Studies. Ecosystems of the World 14B. – Elsevier S. P., Amsterdam.
Lomolino M.V. et Heany L. R. [eds] (2004): Frontiers of Biogeography: New Directions in the Geography of Nature. – Sinauer Associates, Sunderland.
Lomolino M. V., Riddle B. R. et Brown J. H. (2006): Biogeography, 3rd Edition. – Sinauer Associates, Sunderland.
Luttge U. (1997): Physiological Ecology of Tropical Plants. – Springer-Verlag, New York.
Morley, R. J. (2000): Origin and Evolution of Tropical Rain Forests. – John Wiley & Sons, London
Osborne P. J. (2000): Tropical Ecosystems and Ecological Concepts. – Cambridge Univ. Press., Cambridge.
Richards P. W. (1998): The Tropical Rainforest. – Cambridge Univ. Press., Cambridge.
Valíček P. et al. (2002): Užitkové rostliny tropů a subtropů. – Academia, Praha.
Whitmore T. M. (1998): An Introduction to Tropical Rain Forests, 2nd edition. – Oxford Univ. Press., Oxford.
Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky