Výuka a studijní materiály

Vybrané kapitoly z evoluce rostlin (PŘ)
Přednášející: Z. Hradílek, A. Poulíčková, B. Trávníček
Rozsah kurzu: 2/0/0
Forma ověřování výsledků: kolokvium
Počet kreditních bodů: 2

Část nižší rostliny je zaměřena na přehled rozmnožování v systému nižších rostlin, architekturu monád v systému nižších rostlin a detailní rozbor symbiotické teorie. Dále je v tomto kurzu aktualizován systém, zdůrazněny změny od doby kdy studenti absolvovali základní kurz systému a evoluce rostlin.

Literatura:
Hoek, C. van den, Mann, D.G., Jahns, H.M. (1995): Algae. An introduction to phycology. – Cambridge Univ. Press, 622 s.
Bhattacharya, D. (ed.) 1997: Origins of algae and their Plastids. – 215 s-
Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky