Výuka a studijní materiály

Závěrečný biologický seminář (SEM)
Vedoucí cvičení: V. Vinter, M. Sedlářová, V. Bičík
Rozsah kurzu: 0/0/3
Forma ověřování výsledků: zápočet
Počet kreditních bodů: 2

Sylabus:

Seminář je obsahově zaměřen na didaktický rozbor aktuálních odborných témat z hlediska jejich využití ve výuce na středních školách gymnaziálního typu


Studijní materiály ke státním závěrečným zkouškám z biologie
Mykorhiza
Houbové organismy
Distancni vzdelavani - verze z r. 2007 DiV2007.pdf
Patofyziologie rostlin a bonus - verze z r. 2007 Seminar2007.pdf + soubor pro tisk Seminar2007_BW.pdf
Seminář 2008Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky