Výuka a studijní materiály

Základy mikrobiologie (PŘ, CV)
Přednášející: M. Sedlářová
Vedoucí cvičení: M. Sedlářová, B. Mieslerová
Rozsah kurzu: 2/2/0
Forma ověřování výsledků: zápočet, zkouška
Počet kreditních bodů: 5

Sylabus přednášek
 1. Rozdělení, náplň a cíl oboru mikrobiologie.
 2. Morfologická stavba buněk mikroorganismů.
 3. Cytologická stavba buněk mikroorganismů.
 4. Povrchové a vnitřní struktury bakteriální buňky.
 5. Chemické složení buněk mikroorganismů.
 6. Růst a množení baktérií.
 7. Výživa mikroorganismů.
 8. Metabolismus mikroorganismů.
 9. Účinek faktorů vnějšího prostředí na mikroorganismy.
 10. Adaptace a selekce mikroorganismů v prostředí.
 11. Vzájemné vztahy mezi mikroorganismy
 12. Vztahy mezi mikroorganismy a člověkem.
 13. Morfologické vlastnosti virů.
 14. Bakteriální viry.
 15. Přehled a charakteristika jednotlivých skupin baktérií.
 

Materiály k přednáškám
 1. První část
 2. Druhá část
 3. Třetí část
 4. Čtvrtá část
 5. Pátá část

Materiály ke cvičením
Protokoly ke cvičením
Cvičení 1-8 (pro tisk černobíle zde)
Cvičení 9-11 (pro tisk černobíle zde)

Doporučená literatura:
Rosypal S.: Obecná bakteriologie.Kniha, SNP, Praha 1981
Němec M., Horáková D.: Základy mikrobiologie, Brno 1993
Bednář M. et al.: Mikrobiologie lékařská.Kniha, 1996
Klaban V.: Svět mikrobů, Hradec Králové, 1999
 
Pro udělení zápočtu je nutná 100 % účast na cvičeních.Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky