PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Potenciální využití tradičních andských plodin jakonu (Smallanthus sonchifolius)
a maky (Lepidium meyenii), v prevenci chronických onemocnění
GA ČR, GA 303/01/0171 (2001 - 2003)
Na projektu se podíleli:  A. Lebeda (řešitel)
I. Doležalová (spoluřešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky