PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství
B 3.7 Fytopatogenní mikroorganismy
MZe ČR, NPGZ-M/03-023 (2004 - 2008)
Na projektu se podíleli:  A. Lebeda (řešitel)
M. Navrátil (spoluřešitel)
A. Poulíčková (spoluřešitel)
M. Sedlářová (spoluřešitel)
P. Hašler (spolupracovník)
B. Mieslerová (spolupracovník)
I. Petrželová (spolupracovník)
B. Sedláková (spolupracovník)
urban (spolupracovník)
D. Vondráková (spolupracovník)

Program byl přijat MZe ČR pro léta 2004-2008 jako společná platforma pro konzervaci a využívání genetických zdrojů
Koordinační pracoviště:Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně.


Seznam hlavních projektů katedry botaniky