PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Alternativní přístupy ve využití biotechnologií pro zvyšování rezistence vybraných luskovin k houbovým patogenům
MZe ČR (NAZV) QD 60099 (2006 - 2009)
Na projektu se podíleli:  A. Lebeda (řešitel)
M. Kitner (spoluřešitel)
M. Sedlářová (spoluřešitel)

Koordinační pracoviště: AgriTec, Šumperk (odpovědný řešitel Ing. L. Švábová, Ph.D.)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky