PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Národní program ochrany genofondu mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu
– sbírka fytopatogenních mikroorganismů (vybrané fytoplasmy, sinice a řasy, fytopatogenní houby a izoláty PPV)
MZe ČR (1996 - 2000)
Na projektu se podílel:  A. Lebeda (řešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky