PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny
MZe ČR (NAZV) QH 71229 (2007 - 2011)
Na projektu se podíleli:  A. Lebeda (řešitel)
B. Sedláková (spoluřešitel)
I. Petrželová (spoluřešitel)
D. Vondráková (spoluřešitel)

Projekt se zabývá diagnostickými metodami, variabilitou patogenů, účinností fungicidů a rezistencí odrůd hostitelských rostlin. Hlavním cílem je inovace metod ochrany vůči virovým, bakteriálním a houbovým chorobám plodové a listové zeleniny.

Koordinační pracoviště: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně


Seznam hlavních projektů katedry botaniky