PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Inovace metod ochrany slunečnice
MZe ČR (NAZV) QH 71254 (2007 - 2011)
Na projektu se podíleli:  A. Lebeda (řešitel)
D. Vondráková (spolupracovník)
M. Sedlářová (spoluřešitel)

Cílem je vypracovat účinnější metody ochrany slunečnice vůči škodlivým organismům přemnožujícím se v důsledku nárůstu pěstebních ploch této plodiny v ČR. Na KB PřF UP je řešena část projektu zaměřená na plíseň slunečnice (Plasmopara halstedii). Studium rozšíření v ČR a identifikace ras tohoto patogenu, , podmiňuje efektivní pěstování rezistentních hybridů slunečnice. Koordinační pracoviště: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně


Seznam hlavních projektů katedry botaniky