PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Stresová a patologická biologie, biochemie a bioenergetika rostlin.
MŠMT ČR, MSM 153100010 (1999 - 2004)
Koordinátor projektu:  Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. (katedra biochemie)
Na projektu se podíleli:  A. Lebeda (řešitel)
B. Mieslerová (spoluřešitel)
I. Petrželová (spoluřešitel)
I. Doležalová (spoluřešitel)
M. Sedlářová (spoluřešitel)

Projekt byl zaměřen na studium obranných mechanismů rostlin vůči patogenům. Katedra botaniky zajistila část týkající se:


Seznam hlavních projektů katedry botaniky