PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Systémy ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům
MZe ČR (NAZV) QD 1357 (2001 - 2004)
Na projektu se podíleli:  A. Lebeda (řešitel)
B. Sedláková (spoluřešitel)
urban (spoluřešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky