Výuka a studijní materiály

Cvičení ze systému nižších rostlin (CV)
Vedoucí cvičení: P. Hašler, J. Hübschová, B. Sedláková, M. Sedlářová, I. Petrželová
Rozsah kurzu: 0/3/0
Forma ověřování výsledků: zápočet
Počet kreditních bodů: 5

Cvičení ze systému a evoluce nižších rostlin (část řasy)
Cvičení z předmětu Systém a evoluce nižších rostlin (část řasy) probíhá 6 týdnů. Studenti jsou seznamováni s nejvýznamnějšími zástupci jednotlivých skupin sinic a řas s využitím kultur sinic a řas ze sbírky mikroorganismů KB PřF UP, vzorků přinesených z přírody, trvalých preparátů a fotografického materiálu.


Cvičení ze systému a evoluce nižších rostlin (část houby)
Cvičení z předmětu Systém a evoluce nižších rostlin (část houby) probíhá 6 týdnů. Studenti jsou seznamováni s nejvýznamnějšími zástupci jednotlivých skupin houbových organismů (živý materiál, herbářové položky, fotografie), u vybraných zástupců jsou demonstrovány mikroskopické poznávací znaky.


Materiály ke cvičením pro SBE a Bi-X

Cvičení 1
Cvičení 2
Cvičení 3
Cvičení 4
Cvičení 5
Cvičení 6


Materiály ke cvičením pro MBB a OTŽP

Materiály ke cvičením pro MBB a OTŽPMateriály k přednáškám (B. Mieslerova, A. Lebeda)

 • 1. přednáška (PDF)
 • 2. přednáška (PDF)
 • 3. přednáška (PDF)
 • 4. přednáška (PDF)
 • 5. přednáška (PDF)
 • 6. přednáška (PDF)


  Požadavky k zápočtu:
  - úspěšné absolvování zápočtového testu z části řasy
  - praktické poznávání sinic a řas v rozsahu publikace: Poulíčková, A., Jurčák,J. (2001): Malý obrazový atlas našich sinic a řas. Vydavatelství UP Olomouc.
  - úspěšné absolvování testu z části houby
  - praktické poznávání houbových organismů a lišejníků: seznam organismů pro poznávačku - část houby (DOC soubor)
  - vzor Zápisu na cvičení - část řasy

  Doporučená literatura:
  Životní cykly hub (obrázky jsou zazipovány)
  Atlas houbových organizmů (M. Sedlářová, M. Vašutová a kol.)
  Červenka, M. et al. (1972): Klúč na určovanie výtrusných rastín II. diel. Slizovky a huby. SPN Bratislava.
  Grunert, H. a R. (1995): Houby. Knižní klub Praha (nebo jakkýkoliv jiný kvalitní atlas hub).
  Hani, F. , Popov (ed.) (1993): Obrazový atlas chorob a škůdců polních plodin. Scientia, Praha.
  Hluchý, M. , Ackermann, P. et al. (1997): Obrazový atlas chorob a škůdců ovocných dřevin a révy vinné. Biocont laboratory, Brno.
  Keizer, G.J. (1998): Encyklopedie hub. Rebo Productions, Praha.
  Kiffer, E., Morelet, M. (1997): The Deuteromycetes, Mitosporic fungi. Classification and generic keys. SP Inc., Enfield, NH, USA.
  Kremer, B.P., Muhle, H. (1998): Lišejníky, mechorosty a kapraďorosty. Knižní klub Praha.
  Lund,H.C., Lund J.W.G. (1995): Freshwater Algae. Their microscopic world Explorer. Biopress Ltd.
  Papoušek T. (Ed.) (2004): Velký fotoatlas hub z jižních Čech. T. Papoušek, České Budějovice.
  Poulíčková, A., Jurčák,J. (2001): Malý obrazový atlas našich sinic a řas. Vydavatelství UP Olomouc.
  Reader´s Digest Výběr (2003): Houby česká encyklopedie+kapesní atlas hub. Reader´s Digest Výběr, Praha.
  Schwarz, A. , Elter, J. (Eds.) (1996): Obrazový atlas chorob a škůdců zeleniny. Biocont laboratory, Brno.
  Svrček, M. (Eds.) (1976): Klíč k určování bezcévných rostlin. SPN Praha.
  Urban, Z., Kalina, T. (1980): Systém a evoluce nižších rostlin. SPN Praha.
  Váňa, J. (1996): Systém a vývoj hub a houbových organismů. Karolinum Praha.
  Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky