Atlas houbových organismů

Atlas houbových organismů vznikl na Oddělení fytopatologie Katedry botaniky PřF UP v Olomouci

za podpory projektu FRVŠ 38/2004 a rozšířen díky projektům FRVŠ 1225/2006 a FRVŠ 78/2009 (MŠMT ČR)

jako součást výukových materiálů KB PřF UP podpořených FRVŠ projekty.


Taxonomické zařazení vychází z CABI Bioscience Index Fungorum

Obsah

Autoři

Texty: Michaela Sedlářová, Martina Vašutová

Fotografie: Michaela Sedlářová (PřF UP), Martina Vašutová (PdF UP), Jaroslav Rod (SRS), Jan Wipler (PřF UP), Ivana Šafránková (AF MZLU v Brně), P. Hašler, J. Hübschová, H. Martinková, B. Mieslerová, I. Petrželová, J. Poulíček, B. Sedláková, J. Urban (všichni PřF UP); D. Dřímalová, J. Honěk, J. Hrdlička, J. Kolařík, M. Zeidlerová, V. Kryštof, P. Moučka, F. Sedlář, M. Vrlík, N. Wernerová

Úprava stránek a fotografií: Jiří Sedlář, Michaela Sedlářová

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.