Výuka a studijní materiály

Systematická botanika (PŘ, CV)
Přednášející: B. Trávníček, Z. Hradílek, A. Lebeda, A. Poulíčková
Vedoucí cvičení: M. Dančák, doktorandi
Rozsah kurzu: 2/2/0
Forma ověřování výsledků: zápočet, zkouška
Počet kreditních bodů: 5

Materiály do cvičení:
Mechorosty
Lycopodiophyta (plavuně)
Equisetophyta (přesličky)
Polypodiophyta (kapradiny)

Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky