Výuka a studijní materiály

Seminář z botaniky (SEM)
Přednášející: A. Lebeda
Rozsah kurzu: 0/2/0
Forma ověřování výsledků: kolokvium
Počet kreditních bodů: 2

Materiály k semináři:
Obranné mechanismy rostlin, interakce hostitel-patogenSeznam výuky zajišťované katedrou botaniky