Puccinia caricina

Puccinia caricina - Rez ostřicová
aecia rzi na Urtica dioica
Puccinia caricina - Rez ostřicová
telia na Carex hirta
Puccinia caricina - Rez ostřicová
teliospory z Carex hirta
Puccinia caricina - Rez ostřicová
aecia rzi na Urtica dioica


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.