Rhizocarpon geographicum

Rhizocarpon geographicum - Mapovník zeměpisný
endolitický druh hojný na extrémních stanovištích, osidluje kyselé horniny
Rhizocarpon geographicum - Mapovník zeměpisný
endolitický druh hojný na extrémních stanovištích, osidluje kyselé horniny


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.