Sporokarp

sporokarp = primitivní oblaněná plodnička hlenek

Rozeznáváme tři základní typy:

  1. sporangium – vzniká z celého protoplasmodia, nebo malých částí plasmodií jiných typů, může být stopkaté nebo přisedlé
  2. aethalium – vzniká z větších částí plazmodií, je poměrně velké, poduškovité, nestopkaté s obalem (peridií)
  3. plasmodiokarp – vzniká s velkých částí síťovitého plazmodia, zachovává si síťovitě žilnatý charakter

Uvnitř sporokarpu se vytváří spory a většinou též různě strukturovaná vlákna (kapilicium), která mohou být připojena na peridii či centrální ze stopky vybíhající útvar – kolumelu

Někdy se ve sporangiu vyskytují volně rozptýlené nepravidelné niťovité nebo destičkovité útvary - pseudokapilicium


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.