Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80  Upozornění pro studenty zapisující kurz BOT/VPBSB Výběrové přednášky z botaniky 2

Kurz bude probíhat blokově, 5x za semestr. termíny zde

Martin Duchoslav (499)

Pro studenty, kteří si zapsali předmět Určovací cvičení z Botaniky (BOT/UCCA)
Kurz bude probíhat každou středu od 9.45. Termín není definitivní, po dohodě je možný posun, nicméně počet volných místností je omezený. Prosím, tuto středu se dostavte v tuto dobu a domluvíme definitivní termín (tak aby vyhovoval většině zapsaných studentů). Sdělím průběh kurzu a podmínky pro zápočet. Výuka začne příští týden.

Radim J. Vašut (498)

Informace pro studenty, kteří si zapsali kurz Bryologie BOT/BRYSB
Výuka tohoto kurzu proběhne ± blokově, tj. přednášková část asi ve 4 blocích po 3 vyučovacích hodinách a cvičení některý pátek a sobotu (jindy není mikroskopický sál volný), podle toho, jak se dohodneme, ale tak aby to vyhovovalo všem nebo aspoň většině. Žádám studenty, kteří si tento kurz zapsali, aby se dostavili v pondělí 1.10.2007 v 16,00 hod do mojí pracovny v Holici k domluvě výuky.

Zbyněk Hradílek (497)

Tropická botanika (BOT/TRBOT)
Výuka bude probíhat jednou za dva týdny vždy 6 vyučovacích hodin. Prosím zapsané studenty aby co nejdříve kontaktovali vyučujícího, nejlépe emailem nebo osobně a zároveň prosím o sdělení možných termínů konání výuky. Pro zajištění bezproblémové shody na době konání výuky prosím studenty aby případné termíny nejprve prodiskutovali mezi sebou navzájem.

Martin Dančák (496)

Oznámení pro studenty, kteří si zapsali předmět Aplikovaná botanika a zoologie
První přednáška proběhne podle rozvrhu na učebně SE-E1 (v Holici) v pondělí 24.9. 2007 od 16:45 hodin. Účast všech zapsaných je bezpodmínečně nutná, dohodneme termíny cvičení, která budou probíhat následně, a to BLOKOVĚ ve sklenících Katedry botaniky.

Ivana Doležalová (495)

Pěstování pokusných rostlin - zimní semestr
Sděluji přihlášeným studentům, že vyučování bude zahájeno v úterý 25. září podle rozvrhu. Doporučuji, aby si do cvičení přinesli oblečení i obuv, a případně i pracovní rukavice vhodné pro práci v terénu. Vzhledem k tomu, že se cvičení čtvrté skupiny nebude moci dne 27. září uskutečnit, žádám studenty, aby je podle vlastních časových možností absolvovali s některou ze tří paralelních skupin. Děkuje Eva Křístková (tel 604 51 04 70).

Eva Křístková (494)

Zájemci o Ekologii lesa v ZS !
Přijďte se domluvit ve dnech 24. – 26. září (nejlépe od 9,00 do 12,00 hodin) na době výuky, která bude vyhovovat většině studentů (abych mohl včas zajistit vhodnou učebnu). Stačí, když přijdou zástupci jednotlivých skupin.

Lubomír Kincl (493)

Mimořádný kurz
„RESTAURAČNÍ EKOLOGIE“

Jedinečná šance dovědět se o Ekologii obnovy (Restoration ecology) od našeho předního odborníka Prof. K. Pracha !

V předmětu EKO/EO Ekologie obnovy během zimního semestru.


Martin Duchoslav (492)

Ohrožené druhy vyšších rostlin ČR - BOT/ODVR
Výsledky zkoušky ze dne 22.8.2007 viz Stag
Poslední opravný termín proběhne dne 7.9.2007 ve 14.00 (viz Stag)

Martin Dančák (490)

Nabídka bakalářské (diplomové) práce:
Kultivační charakteristiky izolátů smržovitých hub Morchellaceae. Náplň: Kultivace a srovnávání vlastností izolátů smržů z čistých kultur na různých mediích a substrátech se zřetelem na tvorbu mikrosklerocií a na indukci tvorby plodnic. Mapování výskytu smržů a kačenek 2008 se zřetelem na přírodní stanoviště. Odvození vlastních čistých kultur z nálezů 2008 a jejich kultivační charakteristika na mediích in vitro, spolupráce na pokusech o řízenou kultivaci smržů v kontejnerech a na záhonech. Kontakt: Ing. Pavel Havránek, CSc. e-mail:havrp@seznam.cz

Barbora Mieslerová (489)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80