Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80  Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

RNDR. VÁCLAV PETŘÍČEK
(Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha)

PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA V DOLNÍM POJIZEŘÍ


Přednáška se koná ve
středu 22. února 2006 od 16,00 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)
Spojení: z Náměstí hrdinů (15,12), tržnice (15,16) či od Alberta (15,23; tj. u hlavního nádraží ČD) autobusem MHD č. 22 - výstup konečná stanice (Šlechtitelů)

* vedeno též jako doplňující (C) předmět BOT/VPAU (Výběrové přednášky z botaniky 1), zakončeno Zp, pro získání kreditu nutná min. 80 % účast na přednáškách, zisk 1 kreditu


Martin Duchoslav (275)

Nabídka bakalářské práce

Planktonní sinice a řasy středního toku Moravy Planktonic cyanobacteria and algae of the middle Morava River stretch. Zaměřeno na monitoring sinic a řas v oblasti Otrokovice-Napajedla, studium životních cyklů a druhové variability, kresebná dokumentace, mikrofotografie, vhodné pro studenty II roč. učitelských kombinací nebo SBE, popř. I.roč. SBE, bližší info Petr Hašler,dveře 321.

Petr Hašler (274)

Žádám studenty, kteří si zapsali předmět DAP1 (přednáška a seminář) v úterý , aby se co nejdříve odhlásili. Výuka nebude probíhat v tomto semestru .

doc. J. Jurčák

Aleš Látr (272)

Zájemci o volitelný předmět BOT/TEKSB:Techniky explantátových kultur
1. přednáška se koná ve středu 22. února 2006 v učebně 502 (Holice) od 8 - 9:30 (+domluva na průběhu praktických cvičení).

Božena Navrátilová (271)

Ekologie řas (EKRSB) začíná v pondělí 20.ńora v 17 hod v Holici budova A 3. patro seminární místnost Algologické lab. a Růstových reg.

Aloisie Poulíčková (270)

Informační schůzka k Základům bryologie BOT/ZBCX
pro studenty, kteří si tento kurz zapsali, se uskuteční v úterý 21.2.2006 v 18,15 ve velkém sále v Holici (učebna 501) . Je třeba se domluvit na průběhu výuky.

Zbyněk Hradílek (269)

Pěstování pokusných rostlin - letní semestr - informace pro studenty
Žádám studenty, kteří mají zájem o tento předmět (PRBP), aby se zapsali do STAGU a aby se dostavili k upřesnění termínu a místu výuky v pondělí 20. února v 10 hodin do mé kanceláře (areál Holice, budova D, 1. patro). Výuka bude probíhat v blocích, cvičení individuálně po menších skupinách. V případě, že se nebudete moci dostavit, sdělte mi, prosím, vaše časové možnosti, e-mailem. Děkuji.

Eva Křístková (266)

Pěstování pokusných rostlin - informace pro studenty
Žádám studenty, kteří mají zájem o tento předmět, aby se dostavili k upřesnění termínu výuky ve čtvrtek 9. února v 10 hodin do mé kanceláře (areál Holice, budova D, 1. patro).

Eva Křístková (264)

Přehled přednášek* podvečerního přednáškového cyklu katedry botaniky PřF UP v letním semestru
*vedeno též jako doplňující (C) předmět BOT/VPAU (Výběrové přednášky z botaniky 1), pro získání kreditu nutná min. 80% účast na přednáškách, zisk 1 kreditu

Martin Duchoslav (263)

Zájemci o volitelný předmět BOT/TEKSB:Techniky explantátových kultur

Přednášky budou probíhat v učebně 502 a blokovaná praktická cvičení (3 hod) v laboratoři TK (Dr. Navrátilová) po 6 studentech. Domluva a termíny praktických cvičení bude u Dr. Navrátilové.

Božena Navrátilová (262)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80