Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80 
Aplikovaná botanika (ABP) - poznávačka dne 29. listopadu 2010
Pánové Glabazňa a Lukeš, slečny Urbanová, Rapantová, Kampová a Lipenská absolvovali úspěšně. Pan Šrajbr se dostaví ke konzultaci - termín možno domluvit e-mailem. Slečny Dostálová, Farkasová, Nováková, Kadlecová, Pařenicová a pánové Bor a Paščenko si poznávačku zopakují. Další termín je čtvrtek 2. prosince 2010 v 11 hodin. Vaše výsledky spolu s hodnocením a komentářem jsou k nahlédnutí u vyučující.

Eva Křístková (833)

Informace pro studenty kurzu Bryologie BOT/BRYSB
Blok cvičení z Bryologie začně v Pá 3.12.2010 v 11,30 hod. na učebně č. 506.

Zbyněk Hradílek (832)

Vysledky zap. testu z Mikrobiologie - OTZP 3. rocnik - ok, krome p. Havranka a Cerneho. Odevzdavejte protokoly (vytistene! mohou byt oboustranne i 2 listy na stranku)! Nejpozději 22.11. Na zkousku se peclive doucte rozbor vody podle vyhl. 252/2004 Sb!

Michaela Sedlářová (831)

Upozornění: přednáška z Reprodukční biologie rostlin v termínu 18.11. 2010 odpadá.

Vladan Ondřej (830)

BOT/ZBMO
Cvičení budou probíhat v učebně MB, v pátek 12.11. od 8h, v so a neděli 13. a 14.11. od 9h - sraz u brány. Termín zápočtu - út 16.11. v 8h - laboratoř MB. Zapište se do STAGu!

Michaela Sedlářová (829)

BOT/ZBMO
materiály k přednáškám v sekci výuka! Termíny zkoušky ze Základů mikrobiologie - 30.11. a 7.12. vždy v 10:00, učebna SE-E2 - zapište se ve STAGu! Případný opravný termín asi 14.12.

Michaela Sedlářová (828)

Nabídka bakalářských - diplomových prací
Studenti, kteří mají zájem o zpracování bakalářské nebo diplomové práce na téma "Studium morfologické variability planě rostoucích druhů locik, a to Lactuca saligna a Lactuca aculeata", mohou pro získání bližších informací kontaktovat Evu Křístkovou. Tyto práce koordinuje a vede pan profesor A. Lebeda, případně některý z pracovníků Oddělení fytopatologie Katedry botaniky PřF UP.

Eva Křístková (827)

Aplikovaná botanika (ABP) - poznávačka
Slečny Šrahůlková, Hrouzková, Nepožitková a Malečková absolvovaly úspěšně. Slečny Rapantová, Kampová, Farkasová, Lipenská a pánové Glabazňa a Šrajbr získali 9 bodů, poznávačku si zopakují. Slečna Nováková bude rovněž poznávačku opakovat. Vaše výsledky spolu s hodnocením a komentářem jsou k nahlédnutí u vyučující.

Eva Křístková (826)

Seminář doktorandů doktorského studijního programu P1501, P1527 BIOLOGIE, oboru „Botanika“ na PřF UP v Olomouci


Pátek 22.10.2010 v 8,00 hodin

Posluchárna č. SE - 507 (výšková budova „A“ přízemí)

(PřF UP, Šlechtitelů 11, Olomouc)

Úvodní přednášky:

Pavla Korbelová
Variabilita Lactuca spp. a jeho interakcí s padlím (Golovinomyces cichoracearum)

Jana Balarynová
Zapojení akvaporinů ve světlem regulované citlivosti rostlin k osmotickému stresu

Jana Bořucká
Úloha boru a světelných signálních drah v aktivitě buněčných transportérů boru během růstu rostlin

Jana Klásková
Modulace růstu a vývoje rostlin cytokininovými analogy

Eva Tomaštíková
Charakterizace proteinů RanGTPázové dráhy RanBP9/10 a TPX2 a jejich vztah k cytoskeletu rostlin

Miroslava Havránková
Cytogenetické mapování genomu obilovin

Helena Staňková
Konstrukce fyzické mapy krátkého ramene chromozómu 7D pšenice a její využití pro poziční klonování

Závěrečné přednášky:

Tereza Urbanová (roz. Linhartová)
Stanovení endogenních giberelinů a studium GA biosyntetických genů

Přednášky v anglickém jazyce

Petra Šarhanová
How sexual are asexual brambles

Irena Vaculová (825)

Podmínky pro úspešné ukončení kurzu URČOVACÍ CVIČENÍ B (BOT/UCCB)
Sylabus kurzu pro zimní semestr 2010 je ke stažení ZDE

Vzorová ukázka seminární práce je ke stažení ZDE.

Napište vámi vybraná témata prezentace a seminární práce na můj email nejspozději do konce října.

Radim J. Vašut (824)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80