Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80 
Bloková cvičení z Biostatistiky (BOT/BSTSB, pozor, nezaměňuj s BOT/CSC)

Rozvrh, 2. a 3. termín zde...

Martin Duchoslav (110)

Cvičení ze statistiky na PC (= BOT/CSC; pozor - to není cvičení k BOT/BSTSB)

První termín : pátek 12.11. od 8,30 do 12,00 hod.
Program: různé modely ANOVy (bloková, Repeated measures, hierarchická aj.)

Martin Duchoslav (109)

Seminář doktorandů oboru BOTANIKA
se koná 12.11.2004 od 8,00 h. na učebně č. 502
Program zde

Irena Vaculová (108)

Výsledky zápočtu ze systému a fylogeneze nižších rostlin, část řasy - 1.11. 2004 Obě části úspěšně složili Brlík, Čížková, Fojtíková, Hladík, Hlaváček, Hofírková, Komárek, Králová, Marková, Mičková, Mrakavová, Němcová, Orálková,Pecková, Petr, Petříková, Přibylová, Šrahůlková, Trnka, Tvrzická, Urubek, Valentová, Vančurová, Večeřová, Vundrle, Vyskočilová. Obě části nesplnili Zlámalová a Weiszenstein. Teoretickou část nesplnili Galušková a Polách. Další informace na nástěnce Katedry botaniky.

Eva Lelková (107)

Z důvodu nízkého počtu přihlášených studentů v tomto semestru nebudou probíhat
Diskuse o probíhajích bakalářských a diplomových pracích.


Jan Mládek (106)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Mgr. Jan Roleček
(katedra botaniky, Masarykova univerzita, Brno)

Dubové lesy ve střední Evropě: postglaciální historie, dynamika, diverzita

(Víme o našich doubravách opravdu všechno?)

Přednáška se koná ve
čtvrtek 4. listopadu 2004 od 16,30 hodin

v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)
Spojení: z Náměstí hrdinů (15,43; 16,13), tržnice (15,47; 16,17) či od Alberta (15,52; 16,23; tj. u hlavního nádraží ČD) autobusem MHD č. 22 - výstup konečná stanice (Šlechtitelů)

* Součást doplňujícího (C) předmětu BOT/VPBSB (Výběrové přednášky z botaniky 2), zakončeno Zp, pro získání kreditu nutná min. 80% účast na přednáškách, zisk 1 kreditu

Irena Vaculová (105)

Kdo zapomněl pouzdro.....

který ze studentů ho nechal během úprku z přednášky ze systému nižších rostlin při výpadku proudu na 501,ať se pro něj přihlásí. end

Petr Hašler (104)

Konference České botanické společnosti

"Doktorandské inspirace
v botanice"


Praha, 20. - 21. listopadu 2004.
Program konference (Word soubor)

Martin Duchoslav (103)

Bryologie BOT/BRYSB

Úvodní schůzka a zároveň 1. přednáška se uskuteční ve středu 13.10. ve 13,00 hod. v Holici. Výuka Bryologie proběhne blokově. Účast všech zapsaných studentů je nutná kvůli domluvě termínů konání bloků.

Zbyněk Hradílek (101)

Vzorový test a jeho řešení a hodnocení

který se objevil u přijímacích zkoušek na biologické obory PřF UP ve šk. r. 2004/05. Zveřejněním naplňujeme ujednání zák. č. 343/2002 Sb., par. 1. Zde test... Zde bodové hodnocení...

Irena Vaculová (100)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80