Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80  Upozornění: toto jsou staré stránky katedry botaniky, které nejsou od r. 2012 aktualizované. Nové naleznete na adrese botany.upol.cz.

Martin Duchoslav (917)

Nabídka bakalářské a diplomové práce
Pro studenty se zájmem o výzkum ekologie polopřirozených luk a pastvin - možnost využití 6 lokalit s dlouhodobými managementovými experimenty v Bílých Karpatech a Javorníkách. Téma individuálně dle dohody se školitelem (Jan Mládek - http://grasslandecology.euweb.cz) - např. 1/ klíčení a přežívání poloparazitických druhů (Rhinanthus spp., Melampyrum spp.) ve spolupráci s Dr. Těšitelem a prof. Lepšem (JČU České Budějovice); 2/ disperze charakteristických znaků rostlin (divergence znaků spojených s chutností pro herbivory: pasené versus sečené plochy) - projekt s prof. Pakemanem (Aberdeen, Skotsko); 3/ vliv managementu na dostupnost živin v půdě a limitace produkce biomasy živinami - projekt CIGA s prof. Hejcmanem (ČZU Praha). Více o výzkumném týmu a možnostech zapojení do projektů na výběrové přednášce katedry botaniky 15. února 2012 (16:30, velký sál).

Jan Mládek (916)

Upozornění pro studenty zapisující kurz BOT/BSTSB Biostatistika
Seminář k vašim otázkám stran teorie a příkladů se bude konat v úterý 3.1. od 10 hodin na učerbě SE 507.

Martin Duchoslav (915)

Kolokvium z Reprodukční biologie rostlin BOT/RBR neudělali tito studenti: J. Kosina, J. Roza a J. Patočková. Ostatní test zvládli.

Vladan Ondřej (914)

Test z Radiobiologie a radiační ochrany BOT/RBRO udělali všichni studenti.

Vladan Ondřej (913)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

ALEŠ PEČINKA
(DEPARTMENT OF PLANT BREEDING AND GENETICS, MAX PLANCK INSTITUTE FOR PLANT BREEDING RESEARCH, KÖLN, GERMANY)

VNITRODRUHOVÁ VARIABILITA ARABIDOPSIS THALIANA ANEB "AMERICKÝ SEN" JEDNOHO PLEVELE POHLEDEM MOLEKULÁRNÍHO BIOLOGA

Přednáška se koná ve
středu 7. prosince 2011 od 16,30 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, přednáškový sál č. SE 507

* vedeno též jako C kurz BOT/VPBSB

Martin Duchoslav (912)

POZOR - Změna !!!! Upozornění pro studenty zapisující kurz BOT/BSTSB Biostatistika
Cvičení na PC v úterý 6.12. se nebude konat z důvodu hlasové indispozice vedoucího. Náhradní termín bude domluven pravděpodobně na přednášce 8.12. Díky za pochopení.

Martin Duchoslav (911)

Pozor !!!
V pátek 11. listopadu začíná kurz Biologie kapraďorostů !!!

Nenechte si tento kurz ujít !!!! Podrobnosti zde a zde.

Martin Duchoslav (910)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Vít Grulich
(Ústav botaniky a zoologie PřF MU Brno)

FLÓRA A VEGETACE SEYCHEL: DLOUHODOBÁ IZOLACE A 250 LET PŮSOBENÍ ČLOVĚKA

Přednáška se koná ve
středu 2. listopadu 2011 od 16,30 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, přednáškový sál č. SE 507

* vedeno též jako C kurz BOT/VPBSB

Martin Duchoslav (909)

Upozornění pro studenty zapisující kurz BOT/BSTSB Biostatistika
Přednáška ve čtvrtek 3.11. odpadá z důvodu nemoci přednášejícího.

Martin Duchoslav (908)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80