Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80 
Aplikovaná botanika
Test nenapsal pan Jiří Stašek. Další termín: středa 19. 11. 2008 ve 13 hodin, budova B, pracovna 13, děkuji. Ivana Doležalová

Ivana Doležalová (645)

Důležité upozornění! Přednáška z Reprodukční biologie rostlin dne 18. 11. odpadá. Další přednáška se uskuteční až 25.11.

Vladan Ondřej (644)

Termíny cvičení ze statistiky
blokově vždy po přednášce (od 19,30 do cca 21,00 hod.) - pondělky 24.11., 1.12., 15.12. (8.12. si ponechme jako rezervu, kdyby to nevycházelo nebo do termínů něco skočilo) !!!

Martin Duchoslav (643)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Libor Ekrt
(Katedra botaniky PřF JU České Budějovice & Správa NP a CHKO Šumava)

Novinky a zajímavosti o kapradinách naší květeny aneb co se nedočtete v prvním dílu Květeny ČR

Přednáška se koná ve
středu 12. listopadu 2008 od 16,45 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)

Spojení: z Náměstí hrdinů (15,43; 16,13 hod.), tržnice (15,46; 16,16 hod.) autobusem MHD č. 22, z ul. Kosmonautů autobusem MHD č. 13 (16,13 hod.) – výstup konečná stanice (Šlechtitelů).

* vedeno též jako C kurz BOT/VPBSB

Martin Duchoslav (642)

Aplikovaná botanika
Test nenapsali Martina Buiglová a Kamil Filala. Další termín:pondělí 10.11. 2008 ve 13 hodin,budova B, pracovna 13, děkuji. Ivana Doležalová

Ivana Doležalová (641)

Žádám všechny studenty 3. a 5. ročníků učitelství BIOLOGIE, aby do konce listopadu donesli zadání svých Bakalářských nebo Diplomových prací na katedru botaniky!
Zadání doneste do budovy A ul. Šlechtitelů 11, 2.p. č. dv. 217 nebo jej můžete poslat elektronicky na adresu: alice.mosociova@upol.cz (event. vhoďte do schránky Kat. botaniky)

Alice Mosočiová (640)

Katedra botaniky PřF UP Vás zve na
Podzimní vycházku za mechorosty do Bezručových sadů
Čtvrtek 6. listopadu 2008

Sraz je ve 13,00 hodin u vstupu do parku ve směru od Tržnice (pod schody z Blažejského náměstí)
Vycházku povede Z. Hradílek. Demonstrovány budou mechorosty rostoucí na hradbách, skalách, na zemi a taky na stromech v parku.

Zbyněk Hradílek (639)

Sdělení všem školitelům doktorandů a doktorandům
Vzhledem k tomu, že se v pátek dne 21.11.2008 od 8,00 hodin (učebna č. 502, přízemí ) uskuteční seminář doktorandů doktorského studijního programu BIOLOGIE – oboru „botanika“, prosím Vás o sdělení témat přednášek doktorandů, kteří vystoupí na tomto semináři. Současně Vás žádám o upřesnění, zda se bude jednat o přednášku úvodní, závěrečnou nebo v cizím jazyce.

Vaši odpověď očekávám nejpozději do 7.11.2008. Děkuji.

Témata zasílejte písemně I.Vaculové, sekretářce katedry botaniky, nejlépe e-mailem na adresu: irena.vaculova@upol.cz

Prof.Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
předseda Oborové rady DSP „botanika“

Martin Duchoslav (638)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Tomáš Fér
(Katedra botaniky PřF UK Praha)

Fylogeografie – interpretace postglaciální rekolonizace střední Evropy?

Přednáška se koná ve
středu 5. listopadu 2008 od 16,45 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)

Spojení: z Náměstí hrdinů (15,43; 16,13 hod.), tržnice (15,46; 16,16 hod.) autobusem MHD č. 22, z ul. Kosmonautů autobusem MHD č. 13 (16,13 hod.) – výstup konečná stanice (Šlechtitelů).

* vedeno též jako C kurz BOT/VPBSB

Martin Duchoslav (636)

Nabídka témat bakalářských prací - školitel M. Duchoslav

ZDE!

Zájemce prosím, ať mě navštíví nebo se ozvou - rád sdělím podrobnosti.

Martin Duchoslav (635)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80